9 september 2019

Oons Dörpke nu online!

Oons Dörpke januari 2020

2019
Oons Dörpke december 2019
Oons Dörpke november 2019

Oons Dörpke oktober 2019
Oons Dörpke september 2019

Oons Dörpke verschijnt maandelijks (behalve in de zomermaanden) rond de eerste woensdag van de maand. Nieuws voor in Oons Dörpke kun je aanleveren bij Benny ter Huurne voor iedere 20e van de maand.
Mail: oonsdorpke@hetnet.nl (graag in een Word.doc)
Adres: De Noor 39