Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.1.33. Buurse Kik Vuuroet - Buurse.nl
2 juni 2013
  • Bijzonderheden:
    Rust, ruimte en noaberschop

In Buurse hebben we veel mooie initiatieven, er is veel betrokkenheid, er wordt veel georganiseerd en er is een grote saamhorigheid. 

Tegelijkertijd hebben we ook hier te maken met vergrijzing en teruglopende leerlingaantallen. Dat merken we binnen alle geledingen. Van basisschool tot voetbalvereniging, van muziek- tot volleybalvereniging. Als we alles zo laten zoals het nu is, gaan er – zoals in veel kleine dorpen in Nederland nu al gebeurt – in Buurse veel maatschappelijke voorzieningen verloren. We zien overal dat het gevolg daarvan is dat dorpen leeglopen, omdat er zich geen jongeren en jonge gezinnen meer willen vestigen. Dat willen we graag voorkomen.  

Kijk voor meer informatie op de site van Buurse Kik Vuuroet