Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.1.33. Samenwerken aan toekomst Buurse - Buurse.nl
3 april 2019

Om de belangen van de inwoners en het dorp zo goed mogelijk te kunnen behartigen heeft de Belangengemeenschap Buurse oktober vorig jaar een vragenlijst uitgezet. Het doel van deze vragenlijst? Een beeld krijgen van de behoeften en wensen van Buursenaren. Waar willen we ons de komende jaren hard voor maken, om te zorgen dat het leven en wonen in Buurse in de toekomst aangenaam blijft. Wat heeft hierin prioriteit?

Uitvoeringsagenda

In de bijeenkomst op 19 februari is een belangrijke vervolgstap gezet. De thema’s: wonen, duurzaamheid, voorzieningen en ouder worden in Buurse zijn uitgelicht. Samen met gemeente, inwoners, ondernemers en verenigingen is de start gemaakt om te komen tot een uitvoeringsagenda. In deze agenda worden de concrete acties bepaald voor de komende jaren.

Lees meer over deze bijeenkomst